top of page
opencall.jpg

OPEN CALL Młoda Muzyka Dawna

Edycja 2024

 

Konkurs OPEN CALL jest organizowany w ramach festiwalu Młoda Muzyka Dawna, mającego na celu promocję i wsparcie młodych zespołów kameralnych specjalizujących się w grze na instrumentach historycznych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Horyzonty Sztuki, a partnerami Fundacja Kino Pomorzanin, Stowarzyszenie Stara Papiernia oraz Oblackie Centrum Edukacji i Kultury.

Konkurs adresowany jest do zespołów kameralnych składających się z 2 do 5 osób, których członkowie nie przekroczyli 35 lat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zawierającego: nagranie video w formie linku do platformy YouTube lub Dysk Google, krótką biografię zespołu oraz program koncertu wraz z opisem do dnia 6 czerwca 2024 roku do godz. 23:59.

https://forms.gle/nFubT22Dbq2ZaNi29

Nagranie wideo nie powinno być krótsze niż 7 minut i zawierać prezentację zespołu, który wystąpi podczas rezydencji. Proponowany program koncertu powinien być spójny tematycznie i mieć długość około 50 - 60 minut. Jury zwraca bardzo dużą uwagę na koncepcję programu i jego opis.

Wnioski konkursowe będą poddane ocenie przez czteroosobową komisję. Do panelu jurorskiego 5. edycji konkursu OPEN CALL Młoda Muzyka Dawna zostali zaproszeni:

  • Paweł Szczepanik 

  • Michał Orzechowski 

  • Anna Jankowska 

  • Katarzyna Czubek 

 

Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą mailową do uczestników najpóźniej do dnia 10 czerwca 2024 roku. W razie wyjątkowej sytuacji organizator może przesunąć datę ogłoszenia wyników.

 

Rezydencja artystyczna trwać będzie od 5 do 8 września. Laureaci zostaną zaproszeni do wykonania trzech koncertów: w Młynach Rothera w  Bydgoszczy, Oblackim Centrum Kultury i Edukacji w Gdańsku i Starej Papierni w Łapinie. Dodatkowo zorganizowany zostanie dzień warsztatowy poświęcony tematom budowania marki osobistej oraz promocji. Organizatorzy konkursu gwarantują honorarium w wysokości 2300 zł brutto dla każdego członka zespołu, zapewniają klawesyn na czas trwania rezydencji (392Hz/415Hz/440Hz), pokrywają koszty noclegów laureatów. Nocleg artystów będzie zapewniony w kompleksie wypoczynkowym Stara Papiernia w Łapinie w pokojach dwuosobowych. 

Laureaci zobowiązują się do zamieszczenia informacji o rezydencji w swoich materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy fundacji: horyzontysztuki@gmail.com.

logo-png.png
Logo stara papiernia.jpg
bottom of page