Dziękujemy za wielkie zaufanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego

Panu Mieczysławowi Strukowi, który objął honorowym patronatem

VIII edycje festiwalu Młoda Muzyka Dawna.

MWP-PATRONAT-Mieczysław-Struk-pion-kolor-2021.png